Ny djurskyddslag - 1 april.

Det är helt otroligt att det inte funnits en sådan lag tidigare...vi är ju för jösse namn inne på 2019. Men, samtidigt så kan man ju också säga ÄNTLIGEN! Idag den 1 april 2019 så har en ny lag skrivits in i lagstadgarna och den säger att:
 
(Bilden kommer från denna sida)
 
 
Från regeringskansliet har de gått ut med detta:
 
"Den nya djurskyddslagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Bland annat stärkts skyddet för djur som tävlar och ett förbud mot att överge djur införs.  

Lagen är en helt ny, uppdaterad och moderniserad djurskyddslag. I lagen förtydligas att djur ska ha en möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Det införs också ett krav på att den som tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.

– Med den nya lagen kan vi behålla vår höga nivå på djurhälsa och djurvälfärd och ta den ett steg längre. Samtidigt är lagen skriven för att värna om djurhållarna vilja och möjligheter att växa och starta nya verksamheter, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson".

 (Bilden kommer från denna sida)
 

Djurskyddet skriver detta:

"Nu är det uttryckligen förbjudet att överge djur. Alla djurägare måste ha kompetens nog att tillgodose sina djurs behov. Två tydliga regelskärpningar när den nya djurskyddslagen träder i kraft idag".

"I samband med att den nya djurskyddslagen införs ändras också delar av sekretesslagstiftningen så att det i vissa fall blir tillåtet för hemtjänstpersonal och annan personal inom hälso- och sjukvården, samt socialtjänsten att larma om en katt eller annat djur finns hos en person de hjälper och de befarar att djuret far illa. Lagen, lex Maja, är uppkallade efter den katt som då hennes ägare tagits in på sjukhus svalt ihjäl i hemmet".

(Bilden kommer från denna sida)
 
 
På sidan Nyheter 24 så står det att:
 

"Ja, från den 1 april 2019 blir det nämligen förbjudet att överge katter och andra tamdjur. Men inte bara det! De djur som deltar i tävlingar kommer att omfattas av ett stärkt skydd. Dessutom ska det även ställas betydligt tydligare krav på att djur ska skyddas från exempelvis sjukdomar och skaderisker. Hur bra?

Så om en person exempelvis överger en katt och avslöjas, kommer hen inte kunna gå fri från det. Kanske är det äntligen slut på alla hemska historier om övergivna sommarkatter!"

 (Bilden kommer från denna sida)
 

Svenska kennelklubben skriver detta:

Allt om hundar | | Kommentera |
Upp