Ska den äldre hunden alltid bestämma?

Man har ju alltid hört att den äldre hunden ska bestämma över den yngre....men, är det verkligen så? På vissa hundar jag haft så stämmer det, men....samtidigt så har det inte stämt alls på andra hundar jag haft genom åren. Nu verkar det som om vår "lilla" Kira håller på att ta över mer och mer.....och mänsklig som man är så tycker man lite synd om Maya.
 
 
I Ystads Allehanda så står det detta: "Men vid någon tidpunkt kan det bli problem, särskilt om hundarna är av samma kön. Om den äldre hunden är lite vekare än den yngre, eller mindre självsäker, kan det komma till en punkt där den yngre tycker att det är dags att klättra i rangordningen. Detta verkar vara vanligast bland hanhundar. För att förstå vad som händer behöver vi gå tillbaka till resonemangen om rangordning inom flocken. I en flock, åtminstone bland vargar och troligen bland hundar, finns flera rangordningar, en för varje kön och en för djur som inte är könsmogna.....".
 
Maya är absolut vekare än vad Kira är. Maya är en följare och Kira är mer självständig. Men, med Kira i huset så går det så mycket lättare att lämna Maya ensammen också...hon verkar vara mer lugn nu när hon själv slipper vara den som bestämmer.
 
"Jag tror att vi måste försöka sätta oss in i hur hundarna "tänker". Om vi går tillbaka till resonemanget om rangordningen igen. Vi är ju ledare för flocken och har den högsta rangen. Vi ingriper inte i vad som händer mellan hundarna. Det kan vara svårt att acceptera för vi tycker lätt synd om den äldre hunden som förlorar sin ställning. Kanske försöker vi gå emellan och minska den yngre hundens dominansbeteende mot den äldre. Men jag tror att vi då bara förvärrar problemen. På det sättet ökar vi bara på den yngre hundens behov av att bekräfta sin nyvunna ställning, för mellan hundarna är det redan klart. Det bästa är att accepterar vad som hänt. Att i fortsättningen är det den yngre hunden som får mat först, som får hälsa först, som går först, av hundarna, ut och in genom dörrar osv. Det finns ingen anledning att lägga känslomässiga aspekter på detta. Hundarna beter sig på ett sätt som är naturligt för dem. För den äldre hunden är det helt naturligt att den yngre, om den är mer självsäker, tar över ledarrollen bland hundarna. Om vi ingriper och försöker skapa en konstgjord rangordning förstår hundarna inte vad vi håller på med och risken finns att vi förvärrar problemen, både vad gäller markerandet inne och den yngre hundens krav på underordning från den äldre. Hundarna "tänker" inte som vi och lägger inga känslomässiga aspekter på rangstrider. Det är bara vi som gör det".
 
Det är nog bara människan som anser att den äldre hunden per automatik ska vara den som bestämmer, men om man tänker efter lite så har det mer med hur självsäker hunden är.....oberoende ålder. Den som är mest lämpad för ledarrollen...ja, den blir helt enkelt ledare - enkelt. Det är som oss människor...vissa är födda till att leda och andra till att följa. Vad tror du? Att ge maten först till den som har högst rangordning bland hundarna gör jag nog inte....det blir helt enkelt den som står närmast som får först. Hur gör ni?
 
 
Fredrik Steen säger detta: "Jag följer vissa regler. - Jag avgör när hundar ska umgås med varandra. - jag lägger mig aldrig i hur dessa gör det. Enda gången jag kraftigt lägger mig i är om det blir bråk. Låt dom sköta detta själv, att den äldste ska vara den som bestämmer är inte alltid säkert". 
 
Jag har ALLTID följt detta som Fredrik skriver. Jag hör ju på min hund ganska snart om det är på lek eller på allvar....morrningen låter väldigt olika. Jag har haft hundar i snart 40 år och oftast två samtidigt.....jag har ALDRIG varit med om ett slgsmål mellan våra hundar någonsin. Visst har det morrats...men, aldrig ett riktigt slagsmål. Ett slagsmål...nix, det skulle jag aldrig acceptera. Att de gruffas lite...det är helt ok, men om jag ser att det är på väg att eskalera till något mer allvarligt så bryter jag direkt.
 
 
När Maya har en leksak...då vill absolut Kira just ha denna leksak.....än fast det finns massor av andra leksaker att välja bland. Nej, det är Mayas leksak som är den bästa just då för stunden. Maya morrar lite värre än hon brukar, men hon släpper den alltid ändå så Kira kan ta den. KIra bryr sig egentligen inte alls om att Maya morrar åt henne....visst hon backar lite, men sedan fösöker hon igen och hon vinner ALLTID leksaken tillslut. Maya är alldels för snäll....eller är det den mänskliga sidan av mig som talar nu?
 
 
Så med andra ord....så betyder det inte att den äldsta hunden per automatik är den som ska bestämma över den yngre hunden - det är den som är mest självsäker. Just nu verkar det vara Kira som är den som bestämmer....men, det kan ju som sagt var ändra sig - vem vet!
 
Med andra ord....den äldre hunden kommer inte per automatik att bestämma över den yngre hunden - det har med självsäkerthet att göra. Vissa är ledare och andra är följare....!
 
Allt om hundar | |
Upp